KRĘGI KOBIET

WARSZTATY ROZWOJOWE

ZDROWIE

INTEGRACJA I EDUKACJA

Ostatni czas był dla nas bardzo pracowity. Zostałyśmy rzucone na głęboką wodę w wielu kwestiach. Jedną z nich były starania o mały grant w konkursie "Razem dla siebie" organizowanym przez Federację Małopolską Pozarządową w ramach projektu FIO. Naszym celem było zdobycie środków na przeprowadzenie wolontariatu i zebranie drużyny Viafeminy.

Pracując we dwie, chociaż bardzo to kochamy, często odczuwamy brak pomocnych dłoni i była to dla nas okazja, żeby odpowiednio przygotować nasz team. A wszystko oczywiście dookoła naszego wspaniałego I Kongresu Kobiecości - Odlotu do natury. Dzięki wsparciu Federacji Małopolski Pozarządowej odbyłyśmy cykl warsztatów i spotkań, podczas których uczyłyśmy się ważnych dla Fundacji kwestii. Zwieńczeniem naszych starach było napisanie wniosku o grant i przejście do drugiego etapu konkursu.

W tym etapie podczas wyjazdu szkoleniowego do Białki Tatrzańskiej miałyśmy zaprezentować nasz pomysł przed gronem organizacji pozarządowych, ponieważ to właśnie ich członkowie, drogą demokratycznego głosowania, wybrali 4 projekty, które najbardziej zasłużyły na grant. To był wspaniały i bardzo intensywny weekend podczas, którego miałyśmy okazję poznać społeczność III sektora i czerpać z ich wiedzy oraz doświadczenia. Wszyscy bardzo nas motywowali i dodawali nam też wiary w siebie oraz w to co robimy. Dzięki licznym warsztatom, dyskusjom i burzom mózgów mogłyśmy nie tylko zbierać pomysły na rozwój fundacji, ale również zaprzyjaźnić się z ludźmi, którzy mają podobne cele i idee. Był do czas nauki, ale również wspaniałej integracji. Ostatniego dnia dzieliłyśmy się naszym doświadczeniem z prowadzenia działań marketingowych Fundacji na przestrzeni warsztatów fotograficznych. Przeżyłyśmy również emocje związane z głosowaniem i pierwszy smak zwycięstwa w zdobywaniu grantu na nasze działania. To był bardzo ekscytujący weekend! Poniżej, jak zawsze, nasza fotorelacja z wyjazdu.